Sonntag, 28. Oktober 2007

Die wertvollsten Marken Europas

 1. Nokia (33,33 Mia €)
 2. LVMH (Louis Vuitton, 29,33 Mia €)
 3. Unilever (25.14 Mia €)
 4. Telefónica (23,86 Mia €)
 5. Vodafone (22,55 Mia €)
 6. Mercedes (20,48 Mia €)
 7. Deutsche Telekom (18,27 Mia €)
 8. BMW (17,30 Mia €)
 9. France Telecom (17,07 Mia €)
 10. Becks Bier (16,87 Mia €)
 11. Deutsche Bank (16,84 Mia €)
 12. SAB Miller (Bier, 15,18 Mia €)
 13. Bertelsmann (15,31 Mia €)
 14. Heineken (13,85 Mia €)
 15. Nestlé (13,71 Mia €)

Keine Kommentare: